1st Air Cav White and Khaki Military Caps

1st Air Cav White and Khaki Military Cap.