Bronze Star White and Khaki Military Caps

Bronze Star White and Khaki Military Cap.