Colt M1911 Pistol White and Khaki Military Caps

Colt M1911 Pistol White and Khaki Military Cap.