Veterans Against Obama White and Khaki Political Caps

Veterans Against Obama White and Khaki Political Cap.